Werkwijze

Nieuwe patiënten zien wij eerst voor een intake, hierbij maken wij kennis met elkaar en bespreken wij bijzonderheden of wensen mbt de behandeling.

Wij brengen uw gebit in kaart door middel van uw oude dossier en kijken of er nog behandeling van de tanden nodig zijn.

Daarnaast nemen wij een medische anamnese af zodat wij met eventuele allergieën, medicatie of medische aandoeningen rekening kunnen houden tijdens de behandeling. Wij proberen patiënten altijd zoveel mogelijk bij dezelfde zorgverlener in te plannen, maar mocht er spoed zijn of een specifieke voorkeur zijn voor een bepaalde dag of tijd dat deze behandelaar niet aanwezig is zullen wij u in overleg met deze collega een afspraak geven.

 

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Zoals wij verplicht zijn zullen wij altijd een begroting sturen als de kosten van de behandeling boven de 250 euro komen, maar ook voor kleinere behandelingen kunnen wij op verzoek een begroting sturen.

Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.